TẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN THIẾT KẾ LOGO

Xây dựng thương hiệu bài bản và ứng dụng cao

Thu hút khách hàng tới với thương hiệu của bạn

Tạo niềm tin vững chắc với thương hiệu

Logo ấn tượng, bắt mắt hơn đối thủ

Tăng giá trị thương hiệu doanh nghiệp

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

TẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN THIẾT KẾ LOGO

Xây dựng thương hiệu bài bản và ứng dụng cao

Thu hút khách hàng tới với thương hiệu của bạn

Tạo niềm tin vững chắc với thương hiệu

Logo ấn tượng, bắt mắt hơn đối thủ

Tăng giá trị thương hiệu doanh nghiệp

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Logo Design #1

899.000 VNĐ

3 phương án lựa chọn

Chỉnh sửa tối đa 2 lần

Thời gian hoàn thành 3 ngày

Logo Design #2

1.899.000 VNĐ

3 phương án lựa chọn

Chỉnh sửa tối đa 2 lần

Thời gian hoàn thành 3 ngày

Logo Design #3

2.899.000 VNĐ

3 phương án lựa chọn

Chỉnh sửa tối đa 2 lần

Thời gian hoàn thành 3 ngày

Logo Design #1

899.000 VNĐ

3 phương án lựa chọn

Chỉnh sửa tối đa 2 lần

Thời gian hoàn thành 3 ngày

Logo Design #2

1.899.000 VNĐ

3 phương án lựa chọn

Chỉnh sửa tối đa 2 lần

Thời gian hoàn thành 3 ngày

Logo Design #3

2.899.000 VNĐ

3 phương án lựa chọn

Chỉnh sửa tối đa 2 lần

Thời gian hoàn thành 3 ngày

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Chúng tôi sẽ bắt đầu thiết kế Logo dựa trên thông tin bạn cung cấp
THIẾT KẾ LOGO

Chúng tôi chỉnh sửa hoàn thiện lần cuối, điều chỉnh Logo sao cho phù hợp
CHIỈNH SỬA HOÀN THIỆN

CUNG CẤP THÔNG TIN

Tên doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, màu sắc chủ đạo, slogan (nếu có), biểu tượng trong logo (1 biểu tượng)

LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN

Bạn chọn phương án ưng ý nhất từ danh sách logo chúng tôi đã thiết kế dựa vào thông tin ban đầu

BÀN GIAO THIẾT KẾ

Chúng tôi sẽ bàn giao file thiết kế gốc (.ai hoặc .psd), kết thúc dự án

CÁC LOGO ĐÃ THỰC HIỆN

CUNG CẤP THÔNG TIN

Tên doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, màu sắc chủ đạo, slogan (nếu có), biểu tượng trong logo (1 biểu tượng)

THIẾT KẾ LOGO

Chúng tôi sẽ bắt đầu thiết kế Logo dựa trên thông tin bạn cung cấp

LỰA CHỌN P/ÁN

Bạn chọn phương án ưng ý nhất từ danh sách logo chúng tôi đã thiết kế dựa vào thông tin ban đầu

CUNG CẤP THÔNG TIN

Chúng tôi chỉnh sửa hoàn thiện lần cuối, điều chỉnh Logo sao cho phù hợp và vừa vặn nhất với thương hiệu mong muốn của bạn

CUNG CẤP THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ bàn giao file thiết kế gốc (.ai hoặc .psd), kết thúc dự án

CÁC LOGO ĐÃ THỰC HIỆN